Pedijatrija Dimitrijević

OBLASTI MEDICINE

Pedijatrija

EEG

Dečja neurologija

Lekari koji vrše preglede u ordinaciji:

Prof Dr Nikola Dimitrijević, vlasnik ordinacije

Prof. dr Nikola Dimitrijević je specijalista pedijatrije, uže specijalnosti iz dečije neurologije, sa preko 40 godina radnog iskustva. Uža specijalizacija mu je klinička neurofiziologija.

Svoje iskustvo je stekao radom u državnim i privatnim ustanovama. I pored dugogodišnje karijere, aktivno posećuje domaće i međunarodne kongrese od značaja.

Pored svakodnevne lekarske prakse bavio se i naučnim radovima, među kojima su mnogi objavljeni su brojnim inostranim poznatim časopisima. Autor je preko 200 naučnih radova. Do 2008. godine bio je profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu na katedri Pedijatrije.

Prof. dr Nikola Dimitrijević obavlja sledeće preglede:

 • Pedijatrijski pregled
 • EEG
 • Pregled dečijeg neurologa

Pogledaj CV

Asist dr Aleksandar Dimitrijević, pedijatar neurolog

Oblasti interesovanja i delatnosti:

 • Pedijatrijska i adolescentna epileptologija
 • Razvojna neurologija
 • Praćenje dece sa neurorizicima i neurorazvojnim poremećajima
 • Epileptične encefalopatije
 • Glavobolje
 • Neuroimunologija
 • Demijelinizacione i infektivne bolesti nervnog sistema dece i adolescenata,
 • Urgentna dečja neurologija
 • Funkcionalna neuroradiologija
 • Praćenje dece iz ASD (Autism spectrum disorder) grupe poremećaja
 • Dijagnostika, praćenje i lečenje dece sa bolestima nerava (neuropatije – inflamatorne i nasledne)
 • Dijagnostika, praćenje i lečenje dece sa bolestima neuromišićne spojnice – Miastenia gravis
 • Dijagnostika, praćenje i lečenje dece sa mišićnim oboljenjima

Pogledaj CV

Prof Dr Nikola Dimitrijević, vlasnik ordinacije

Asist dr Aleksandar Dimitrijević, pedijatar neurolog

Mutapova 48 • 11000 Beograd, Vračar

Tel/Fax: 011 / 24 21 061

Mob: 063 33 11 85

Email: [email protected]

Radno vreme:

Ponedeljak-sreda-petak: 10:00-14:00

utorak-četvrtak: 14:00-19:00